Chào mừng quý khách đã đến với website: onebox63.tech. Xin quý khách vui lòng đọc và thực hiện theo các điểu khoản sử dụng website dưới đây của chúng tôi khi vào xem, tham khảo, và sử dụng website của chúng tôi.

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện dưới đây của chúng tôi sẽ quy định rất rõ về việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ website onebox63.tech.

Khi QUÝ KHÁCH sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của onebox63.tech đồng nghĩa với việc quý khách đã chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Nếu như quý khách có điều không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật nào của onebox63.tech thì xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng các tài nguyên trên website onebox63.tech ngay lập tức.

Điều khoản sử dụng onebox63
Điều khoản sử dụng onebox63

Các hành vi bị nghiêm cấm

Quý khách không được phép sử dụng các nguồn tài nguyên trên website onebox63.tech cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích phá hoại nào. Quý khách chỉ sử dụng các dịch vụ của onebox63.tech cho các mục đích hợp với các điều khoản sử dụng mà chúng tôi đã đề ra.

Quý khách không được sao chép, phân tán, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, hoặc lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website onebox63.tech khi chưa nhận được cho phép của chúng tôi.

Bản quyền thương hiệu

Bất kì việc làm liên gì quan đến việc sử dụng các thông tin, tài nguyên, nội dung và hình ảnh trên website onebox63.tech phải được sự chấp thuận của chúng tôi và phải ghi rõ nguồn.

Ý kiến khách hàng

Toàn bộ các nội dung tại trang web, các ý kiến đóng góp phê bình về chất lượng dịch vụ của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu onebox63.tech phát hiện bất kỳ thông tin giả nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy định về bảo mật thông tin khách hàng

onebox63.tech luôn xem trọng nhất việc bảo mật thông tin của quý khách hàng, chính vì vậy mọi thông tin cá nhân hoặc các tài liệu mà quý khách gửi đến onebox63.tech bằng thư điện tử, thư bưu điện hay tương đương, bao gồm cả các thông tin liên hệ, việc thành toán, hợp đồng,… hay tương tự sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật 100%, không sao chép, phát tán, sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa quý khách hàng và chúng tôi.

Xem thêm:  chính sách khách hàng khi tải app Onebox63 về máy

Quy định về hợp tác và đối tác

Để đảm bảo thực hiện đúng theo các điều khoản sử đã đề ra, chúng tôi yêu cầu tất cả các đối tác của onebox63.tech phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận, cam kết về việc sử dụng các nội dung, thông tin. Tất cả các bản thiết kế, đồ họa, hình ảnh, đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của onebox63.tech, chính vì vậy tất cả đối tác không được phép chuyển nhượng, mua bán, trao đổi, giao dịch hoặc sử dụng khi không được sự cho phép của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bên thứ ba nào bất kỳ về các vấn đề phát sinh từ bên ngoài hay có liên quan đến những điều khoản sử dụng dịch vụ của onebox63.tech trong mọi trường hợp.

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã đọc!